Polityka prywatności i polityka plików cookies

Dzień dobry!

Państwa bezpieczeństwo i poczucie komfortu są dla nas priorytetowe dlatego przygotowaliśmy dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://agawa.waw.pl

Informacja formalna na początek – administratorem strony jest

AGAWA.B&B BUJALSKI I BUJALSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA


ul. Poznańska 180a
05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP: 118 215 65 00
Numer KRS: 0000984279

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres info@agawa.waw.pl

Najważniejsze informacje

Wiemy jak cenny jest Twój czas, dlatego przygotowaliśmy skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 • Kontaktując się z nami lub dokonując innych czynności za pośrednictwem naszej strony internetowej (założenie konta użytkownika, złożenie zamówienia, zapisanie do newslettera, zgłoszenie reklamacji, odstąpienie od umowy, etc.) przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje pozostaną one poufne, bezpieczne i nie będą udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 • Przetwarzanie danych osobowych powierzamy tylko i wyłącznie zaufanym i sprawdzonym podmiotom świadczącym usługi w tym zakresie. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Wykorzystujemy narzędzia analityczne. Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony (podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami). W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.
 • W celu wysyłania reklam, korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.
 • Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z Google AdWords, czy nie.
 • Należymy do sieci reklamowej Google AdSense. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdSense. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z personalizowanych reklam Google AdSense, czy nie.
 • Podczas odtwarzania umieszczonych na stronie nagrań wideo z serwisu YouTube, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.
 • Korzystamy z narzędzia HotJar, które pozwala nam śledzić Twoje zachowanie na stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy HotJar. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku ze śledzenia z wykorzystaniem HotJar czy nie.
 • Masz możliwość udostępniania treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcji profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.
 • Korzystamy na stronie z systemu komentarzy Disqus. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Disqus.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli potrzebujesz szczegółowych informacji znajdziesz je poniżej.

Dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest 

AGAWA.B&B BUJALSKI I BUJALSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Poznańska 180a
05-850 Ożarów Mazowiecki

NIP: 118 215 65 00
Numer KRS: 0000984279

Do każdego celu przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębne cele, regulacje prawne i okres ich przetwarzania.

Uprawnienia.
Zgodnie z zasadami RODO w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych mają Państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia, usunięcia i ich przenoszenia. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taka została udzielona.

Realizacja wskazanych uprawnień została opisana szczegółowo w art. 16-21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Jednocześnie uważamy za niezbędne wyjaśnienie, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Państwu w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przy opisie każdej operacji przetwarzania danych osobowych wskazać Państwu przysługujące w konkretnej operacji uprawnienia.

Jednocześnie zaznaczamy, że zawsze mają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeśli stwierdzą Państwo występowanie nieprawidłowości podczas przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych doszło.

Ponadto, zawsze mogą się Państwo zwrócić do nas z żądaniem udostępnienia informacji o zgromadzonych przez nas na Państwa temat informacji i celów w jakich je przetwarzamy. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres info@agawa.waw.pl. Pod ten adres mogą Państwo także wysyłać wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Państwa informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności.

Bezpieczeństwo.

Zapewniamy poufność wszelkich danych osobowych, które są nam przekazywane.  Podejmujemy wszelkie możliwe i skuteczne środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych uregulowanych w przepisach prawnych. Wszelkie zgromadzone dane osobowe są przechowywane z należytą starannością i chronione przed dostępem przez osoby nieupoważnione.

Wykaz powierzeń. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • Właściciel serwera – w celu przechowywania danych na serwerze,
 • WIZOKO Joanna Paterek-Michalska – w celu korzystania z usług wsparcia IT, które wiążą się z możliwością uzyskania przez podmiot świadczący usługi dostępu do Twoich danych osobowych.
Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Cele i czynności przetwarzania

Konto użytkownika.
W celu założenia konta należy podać swój adres e-mail oraz ustanowić hasło do konta. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do utworzenia konta. Personalizując swój profil mogą Państwo podać inne swoje dane osobowe jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres do wysyłki. Ich podanie jest dobrowolne. Należy jednak pamiętać, że w celu złożenia zamówienia i jego finalizacji podanie ich będzie niezbędne.

Informujemy, że przekazane przez Państwa dane w celu utworzenia konta są przetwarzane wyłącznie w celu korzystania z niego i utrzymania, zaś podanie danych w koncie użytkownika ma na celu ułatwienie realizacji procesu zamówienia poprzez zautomatyzowanie podstawiania danych do formularza zamówień. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach konta użytkownika jest realizacja umowy o prowadzenie konta, którą zawierasz na podstawie regulaminu sklepu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane zgromadzone w koncie użytkownika przetwarzane są w ramach strony internetowej i przechowywane na serwerze.

Okres przetwarzania Państwa danych w ramach konta jest tożsamy z okresem posiadania konta użytkownika. Po jego usunięciu, dane zostaną z bazy usunięte (poza danymi o złożonych zamówieniach). 

Dostęp do swoich danych przetwarzanych w ramach konta mają Państwo w każdej chwili. Ich modyfikacji, usunięcia mogą Państwo dokonać po zalogowaniu się do konta (poza danymi o złożonych zamówieniach). Usunąć konto można w każdym momencie.

Zgodnie z art. 20 RODO przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych.

Zamówienia.

W celu złożenia i realizacji zamówienia niezbędne jest podanie dodatkowych danych tj. imię i nazwisko (dane firmy), adres rozliczeniowy, adres do wysyłki, adres e-mail, numer telefonu. Ich podanie jest dobrowolne, ale konieczne do złożenia zamówienia. 

Wszystkie dane powierzone nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane zawarte w zamówieniu złożonym za pośrednictwem sklepu przetwarzane są w ramach strony internetowej i przechowywane na serwerze.

Posiadając konto użytkownika możesz zobaczyć historię złożonych zamówień.

Każde zamówienie dokumentowane jest fakturą.

Zamówienia są również rejestrowane w naszej wewnętrznej bazie w celach archiwalnych i statystycznych.

Dane wynikające z zamówień są przetwarzane przez cały czas wynikający z realizacji zamówienia, a także do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Po tym czasie dane te mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Jednocześnie informujemy, że mamy obowiązek przechowywania faktur z Państwa danymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym dany obowiązek podatkowy powstał.

Nie ma możliwości sprostowania danych o zamówieniach po czasie ich realizacji. Nie mogą się Państwo również sprzeciwić przetwarzaniu danych oraz domagać ich usunięcia do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobne zasady obowiązują przy zawartych już fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

W tym przypadku także przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych – zgodnie z art. 20 RODO.

 

Newsletter.

Zapisanie do naszego newslettera wymaga podania swojego adresu e-mail za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza.

Wszelkie dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera będą wykorzystywane w celu przesłania go. Podstawą prawną przetwarzania powierzonych w tym przypadku danych jest wyrażona przez Państwa zgoda wyrażona podczas dokonania zapisu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Dane przetwarzane są w ramach systemu mailingowego i przechowywane na serwerze.

Okres przetwarzania danych osobowych jest tożsamy z okresem funkcjonowania newslettera, chyba że dokonają Państwo wcześniejszej rezygnacji z jego otrzymywania. Oznacza to usunięcie danych z bazy.

Sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej i usunąć je mogą Państwo w każdej chwili. Mają Państwo także prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Reklamacje i odstąpienie od umowy.

Złożenie reklamacji lub odstąpienie od umowy wymaga przekazania niezbędnych do tego celu danych osobowych (imię i nazwisko (nazwa firmy), adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji/odstąpieniem od umowy przetwarzane są w celu realizacji powyższych czynności.

Okres ich przetwarzania jest tożsamy z okresem niezbędnym do realizacji konkretnego postępowania, zaś po ich zakończeniu powyższe dane mogą być przetwarzane w celach statystycznych.

Jednocześnie informujemy, że w tym przypadku nie ma możliwości sprostowania danych, a także nie mogą się Państwo sprzeciwić ich przetwarzaniu lub domagać ich usunięcia do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po tym czasie mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celach statystycznych i domagać usunięcia z bazy.

Kontakt e-mailowy.

Przesyłając wiadomość przez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazują nam Państwo swój adres e-mail (adres nadawcy). Dodatkowo w treści e-maila mogą Państwo umieścić dodatkowe dane.
W takiej sytuacji Państwa dane są przetwarzane (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu kontaktu. Po zakończonym kontakcie przetwarzamy dane w celach archiwizacji na wewnętrzne potrzeby firmy (zgodnie z art.6 ust.1 lit.c RODO).

Mają Państwo prawo domagania się przedstawienia historii przeprowadzonej korespondencji (jeżeli była archiwizowana), a także domagać się jej usunięcia, chyba że archiwizowanie jej jest uzasadnione ze względu na nasze nadrzędne interesy m.in. obrona przed roszczeniami. Treść korespondencji może być archiwizowana i nie jesteśmy w stanie określić dokładnego czasu jej usunięcia.

Polityka cookies i inne technologie śledzące

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki internetowej.   Informacje te są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym i mogą być odczytywane przez nas teleinformatyczny system.

Zgoda na cookies.

Informacja o stosowaniu plików cookies oraz pytanie o zgodę na ich wykorzystanie pojawia się podczas pierwszej wizyty na stronie. Mają Państwo możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Dodatkowo w każdej chwili mogą Państwo zmienić ich ustawienia lub w ogóle je usunąć. Należy jednak mieć na uwadze, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony.
Wyróżniamy pliki cookies własne i osób trzecich.

Cookies własne służą nam do:

 • dopasowania zawartości strony internetowej agawa.waw.pl do preferencji Użytkownika, a także optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W głównej mierze pozwalają one na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i odpowiednie wyświetlenie naszej strony.
 • ulepszenia struktury i zawartości strony agawa.waw.pl poprzez tworzenie statystyk i treści dotyczących sposóbów korzystania przez Użytkowników ze stron internetowych.

Cookies podmiotów trzecich. Z uwagi na wykorzystanie przy stronie internetowej funkcji zapewnianych przez podmioty trzecie, zostały wykorzystane pliki cookies tych podmiotów. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka.

W zakresie tworzenia statystyk korzystamy z Google Analytics, co jest związane z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. Umozliwiają one śledzenie statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Mają Państwo możliwość podjęcia decyzji, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

Dodatkowo wykorzystujemy narzędzie HotJar, które pozwala nam śledzić Państwa zachowanie na stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy HotJar. W ramach ustawień plików cookies można zadecydować, czy wyrażona zostanie zgoda na korzystanie przez nas w Twoim przypadku ze śledzenia z wykorzystaniem HotJar czy nie.  

Marketing.

Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by móc kierować do Państwa reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies mogą Państwo podjąć decyzję, czy wyrażają zgodę na korzystanie przez nas w tym przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.  

Wykorzystujemy także narzędzia remarketingowe m.in. Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach ustawień plików cookies mogą Państwo podjąć decyzję, czy wyrażają zgodę na korzystanie przez nas w tym przypadku z Google AdWords, czy nie.  

Należymy do sieci reklamowej Google AdSense. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdSense. W ramach ustawień plików cookies mogą Państwo podjąć decyzję, czy wyrażają zgodę na korzystanie przez nas w tym przypadku z Google AdSense, czy nie.  

Narzędzia społecznościowe.

Dajemy Państwu możliwość korzystania z funkcji społecznościowych np. udostępnianie treści w serwisach społecznościowych, a także subskrypcja profilu. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.

Podczas odtwarzania filmów wideo z serwisu YouTube wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube. 

Korzystamy na stronie z systemu komentarzy Disqus. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Disqus.

Logi serwera

Korzystanie ze strony jest jednoznaczne z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde takie zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Państwo korzystają. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Te dane zapisane w logach serwera nie są wykorzystywane przez nas do Twojej identyfikacji i nie są kojarzone z konkretnymi osobami.

Stanowią wyłącznie materiał pomocniczy wspierający administrowanie stroną. Ich zawartość nie jest ujawniona nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.